استپر موتور ( Stepper Motor ) یا استپ موتور  ( Step Motor )یک موتورالکتریکی DC  است، که توان الکتریکی را به توان مکانیکی تبدیل می کند؛ همچنین این موتور الکتریکی بدون جاروبک است که می تواند یک چرخش کامل را به تعدادی پله مساوی و گسترده (در بسیاری از موارد 200 پله) تقسیم کند، و برای هر مرحله باید یک پالس جداگانه به موتور ارسال شود.

داخل استپ موتور چندین سیم پیچ قرار دارد که به گروه هایی به نام فاز تقسیم بندی شده اند از هریک از این فازها الکتریسیته عبور می کند که باعث می شود موتور با سرعت برداشتن یک قدم در یک زمان می چرخد.

از آنجا که هر پالس باعث می شود موتور یک زاویه دقیق بچرخد، معمولاً 1.8 درجه ، موقعیت موتور را می توان بدون هیچ مکانیسم فیدبک کنترل کرد،و همچنین ارسال آن به درایور استپ موتور، میتوان کنترل سرعت و موقعیت بسیار دقیقی به دست آورد.

بنابراین یک استپ موتور، انرژی الکتریکی یا یک پالس دیجیتال ورودی را به چرخش محور مکانیکی تبدیل می کند.

با افزایش فرکانس پالس های دیجیتال، حرکت گام به چرخش پیوسته تغییر می کند و سرعت چرخش مستقیماً با فرکانس پالس ها بستگی دارد.

اجزای تشکیل دهنده استپ موتور

استپ موتور که به موتور پله ای نیز معروف است دارای دو جزء اصلی هستند:

روتور: شفت دوار که یک محور چرخشی مغناطیسی دائمی است، و شش قطب دارد.

استاتور: الکترومغناطیس که قسمت ثابت موتور را تشکیل می دهد، وهشت قطب دارد.

ویژگی استپ موتور

زمانی که موتور از نظر گشتاور و سرعت به درستی از نظر کاربرد مناسب باشد، به موقعیت موتور می توان فرمان داد، که در یکی از این مراحل بدون هیچ سنسور موقعیتی برای بازخورد (یک کنترل کننده حلقه باز) حرکت کرده و نگه دارد.

اگرچه یک موتور پله ای می تواند در سیستم های کنترل حلقه باز کار کند، اما فاقد سیستم فیدبک یکپارچه برای موقعیت یابی و کنترل است.

موتورهای پله ای معمولاً دارای 50 تا 100 قطب الکترومغناطیس (جفت قطب شمال و جنوب) هستند که توسط آهنربای دائمی یا جریان الکتریکی تولید می شوند.

هر قطب آهنربای دائمی یک نقطه توقف طبیعی برای محور موتور ارائه می دهد.

تعداد بیشتر قطب ها به یک موتور پله ای اجازه می دهد تا خود را به طور دقیق بین هر یک از قطب ها قرار دهد.

این یک ویژگی مناسب موتور پله ای است زیرا قطبهای داخل یک موتور پله ای امکان قرارگیری دقیق آن را بدون هیچ گونه فیدبک موقعیتی فراهم می کند.

 

به عبارت دیگر در یک سیستم کنترل حلقه باز کار می کند. کنترل حلقه باز اجازه می دهد تا یک پالس الکتریکی واحد از کنترلر بتواند محور موتور را از یک قطب به قطب دیگر منتقل کرده و با قطب الکترومغناطیسی بدون فیدبک موقعیتی به کنترلر متوقف شود.

برای آگاهی از لیست قیمت استپ موتور، ساده ترین راه مراجعه به سایت شرکت تام باهر و تماس با شماره های موجود درسایت و گرفتن اطلاعات استپ موتور از مهندسین فنی شرکت تام باهر می باشد.

برای اطلاعات بیشتر پیشنهاد می کنیم مقاله ما درمورد انواع استپ موتور و کاربرد استپ موتور را بخوانید.