طول بال اسکرو

در مورد طول بال اسکرو این نکته را در نظر بگیرید که چنانچه این طول از حدود 1 متر و 60 سانتی متر بیشتر باشد باید از سیستم مهره گردان نیز استفاده نمایید که در این حالت موتور روی محور متحرک و در کنار بال اسکرو قرار می گیرد. اما در طول های کم تر از این مقدار این امکان وجود دارد که مهره بال اسکرو را توسط قطعات از پیش اماده موجود در بازار و یا قطعات ساخت خودبه بدنه بال اسکرو محکم کنید و در اخر با چرخاندن پیچ بال اسکرو محور را به عقب و یا جلو حرکت دهید که در چنین حالتی موتور در ابتدای بال اسکرو بر روی محور ثابت قراردارد.

تراش مهره بال اسکرو

به منظور تراش مهره بال اسکرو با استفاده از دستگاه تراشکاری توجه داشته باشید که مهره بال اسکرو را به طور مستقیم توسط سه نظام نگه ندارید به علت اینکه باعث آسیب و صدمه دیدن به مهره بال اسکرو می شود. برای این منظور از یک بوش شیاردار ( بوش قطعه ای استوانه ای شکل که تو خالی می باشد) باید استفاده شود. به شکلی که قطر داخلی بوش با قطر خارجی مهره هم اندازه باشد که به این ترتیب فشار سه نظام به طور یکنواخت بر روی بال اسکرو توزیع می شود. نکته دیگر اینکه در زمان تراشکاری بال اسکرو ها از قطعات واسط به منظور گرفتن لنگی ایجاد شده به علت دوران استفاده نمایید، در غیر این صورت ابتدا و انتهای تراشیده شده دارای لنگی خواهد بود و این موضوع در عملکرد صحیح CNC تاثیرگذار می باشد.

بار و گشتاور اعمالی به بال اسکرو

در انتخاب بال اسکرو مناسب برای یک مکانیزم، توجه به بار (نیرو) و گشتاور اعمالی بر روی آن بسیار مهم است. آگاهی از اندازه این نیرو و گشتاور، علاوه بر آنکه به انتخاب بال اسکرو کمک می کند، در انتخاب عملگر ایجاد کننده حرکت دورانی سیستم (موتور) نیز حائز اهمیت است. 

عدم کمانش (Buckling) محور بال اسکرو

ساختار و هندسه بال اسکرو به شکلی است که همواره خطر وقوع کمانش در محور آن (پیچ) وجود دارد. در انتخاب بال اسکرو این مسئله باید مورد توجه قرار بگیرد. افزایش قطر پیچ انتخابی، کمتر درنظر گرفتن پیشروی آن، تعویض جنس و درنهایت تغییر شرایط تکیه گاه های نگهدارنده بال اسکرو از جمله عواملی هستند که می توانند خطر وقوع کمانش در بال اسکرو را به حداقل برسانند.

رابطه کمانش به صورت زیر است :
در این رابطه Pl نیروی ایجاد کمانش برحسب نیوتون، lb فاصله بین تکیه گاه ها برحسب متر، E مدول الاستیسیته برحسب پاسکال، I ممان اینرسی سطح مقطع پیچ برحسب m4 و λ ضریب مربوط به شرایط تکیه گاهی است که برای حالت ثابت-آزاد معادل 0.25 و برای حالت ثابت-ثابت معادل 4 است.

حداکثر سرعت در بال اسکرو

هنگامی که سرعت دورانی و به دنبال آن سرعت حرکت خطی در بال اسکرو از حد مشخصی بیشتر شود، امکان وقوع ارتعاشات بسیار شدید در آن افزایش می یابد که این مسئله می تواند منجر به وارد آمدن آسیب های جدی به آن شود. به همین دلیل این مسئله باید در انتخاب بال اسکرو مورد توجه قرار بگیرد.

دقت بال اسکرو

از آنجا که مقدار حرکت خطی مهره را اندازه پیشروی آن تعیین می کند، باید در انتخاب بال اسکرو به آن توجه کرد تا حداقل نیازهای ما را برآورده کند. درهنگام خرید با قیمت مناسب و با کیفیت عالی درانواع بال اسکرو میتوان از دو برند باهر و جی تن  که در بازار کنونی از برندهای به نام می باشند از نقشه های سه بعدی بال اسکرو جی تن تایوان (GTEN) و باهر در سایت شرکت تام باهر هم ملاحظه و بررسی کرد، اطلاعات فنی و لیست قیمت را هم مهندسین فنی شرکت در اختیار متقاضیان گرامی قرار میدهند.

کوپلینگ چیست؟