محافظ کابل

برای ایجاد انعطاف و حفاظت از کابل‌های برق یا شلنگ‌های هیدرولیکی و پنوماتیکی از زنجیر محافظ کابل یا حامل کابل استفاده می شود که بر اساس شرکت سازنده آن با نام های مختلفی یاد میشود. این محافظ ها باعث کاهش تنش بر روی کابل‌های برق و شلنگ‌ها می‌شوند که باعث افزایش امنیت و ممانعت از اشتباه در کارهای حساس می‌شود.

زنجیر کابل یا محافظ کابل دارای نام های فنی و تجاری متعددی است از جمله:

cable chain, cable carrier, energy chain, energy guide, drag chainو cable track

زنجیرهای محافظ کابل می توانند حرکت و چرخش‌های افقی و عمودی داشته باشند. دلیل عمده استفاده از زنجیرهای محافظ کابل، افزایش طول عمر کابل‌ها و شلنگ‌های صنعتی است. وظیفه  اصلی زنجیر کابل محافظت سیمها و کابلهای متحرک حامل جریان برق ازقسمتهای ثابت به قسمتهای مختلف در حال حرکت ماشین، نیز محافظت سیمها و کابلهای سنسورها از بخشهای در حال حرکت ماشین به تابلو کنترل ثابت می باشد. اهمیت بکارگیری یک زنجیر کابل با کیفیت هنگامی که در ماشین آلاتی شلنگهای متحرک قابل انعطاف برای انتقال مایع یا گاز در کنار کابلهای متحرک وجود داشته باشند، بیشتر خواهد بود.

محافظ کابل

انتخاب سایز محافظ کابل

برای آنکه به زنجیر کابل صدمه وارد نشود، سطح مقطع تمام کابلها و شلنگهای عبوری را حداکثر %60 سطح مقطع زنجیر کابل انتخاب کنید. برای انتخاب میزان استحکام زنجیر کابل وزن کل اقلام عبوری از داخل آن، وزن شلنگها با سیال، حداکثر طولی که بدون پایه نگهدارنده باید حرکت کند و حداکثر شتاب حرکت را در نظر بگیرید.  دقت داشته باشید برای رسیدن به نتیجه مطلوب و اطمینان از عدم توقف دستگاه، قیمت ارزان را به کیفیت زنجیر کابل ترجیح ندهید. تصور کنید بخاطر انتخاب نادرست مجبور به عوض کردن یک زنجیر کابل شکسته شده اید که چندین کابل و شلنگ از داخل آن رد شده و ماشین شما قادر به کار کردن هم نیست، یا اگر هم بتواند به کارخود ادامه دهد خطر ضررهای بعدی وجود دارد.

عوامل مهم در انتخاب و نصب زنجیر کابل

سرعت و شتاب حرکت، طول حرکت، سایز و وزن کابلها و شلنگهای عبوری، شرایط محیطی از قبیل حداکثر حرارت، وجود پلیسه یا سوفاله ماشین کاری یا مواد شیمیایی شرکت تام باهر با عرضه انرژی چین تام باهر بعد از سالها تجربه خرید کاملا مناسب از لحاظ قیمت انرژی چین ها را برای متقاضیان خود فراهم می کند.