نحوه نصب بال اسکرو

هنگام فرایند خرید یا نحوه نصب بال اسکرو علاوه بر نوع موتور باید در تهیه هولدرهای ابتدا و انتهای  بال اسکرو  و همچنین کوپلینگ جهت اتصال موتور به بال اسکرو نیز دقت نمود. نحوه انتقال قدرت از موتور به محور بال اسکرو  در طراحی هولدرها یا نگه دارنده ها بسیار موثر می باشد. در یک حالت موتور می تواند به صورت مستقیم توسط کوپلینگ به محور بال اسکرو متصل شود و درحالت دیگر نیز می تواند توسط تسمه تایمینگ به متحرک متصل شود.

بال اسکرو

اینجا  نحوه نصب بال اسکرو را برای شماتوضیح میدهیم نوع انتقال قدرت از موتور به محورها در طراحی هولدرها موثر است . اگر موتور مستقیما توسط کوپلینگ به بال اسکرو وصل شود در آن صورت موتور ثابت بوده و به قطعه نگهدارنده ها که روی بدنه ثابت شده است پیچ می شود. در صورتیکه با تسمه تایمینگ به محرک وصل شود در آن صورت برای اتصال موتور از 3 روش استفاده می شود. چرا که باید مکانیزمی ایجاد شود تا بتوان تسمه تایمینگ را شل و سفت کرد.

  1. در روش اول موتور به هولدر پیچ و ثابت می باشد و تسمه تایمینگ توسط مکانیزم سفت کن ، سفت می شود.
  2. در روش دوم هولدر نگهدارنده موتور را متحرک می سازند و ابتدا موتور را به هولدر محکم می نمایند و سپس هولدر را را آنقدر جابجا می کنند تا تسمه سفت شده و پیچ های هولدر را سفت می کنند.

در یک حالت هم که غیر استاندارد است، محل سوراخ پیچ موتور را به صورت شیار می سازند. آن قدر موتور را عقب میکشند تا تسمه سفت شود، بعد پیچ ها را سفت می کنند.

  نصب بال اسکرو

زمان استفاده از سیستم بال اسکرو برای انتقال قدرت استفاده می کنید چند نکته ضروری را باید بدانید. نکته بسیار مهم اول اینکه بال اسکرو هیچ گونه بار شعاعی را تحمل نمی کند. نیروهای عمود بر بال اسکرو باید توسط ریل ها مهار شده باشد. بال اسکرو فقط در راستای محور تحمل نیرو دارند. نکته دوم تمامی بارهای وارد بر بال اسکرو فقط باید در یک سر بال اسکرو مهار شود. برای این کار می توانید از دو عدد بلبرینگ جهت دار در یک طرف بال اسکرو ( سمت موتور ) استفاده نمائید. نیروهای فشاری و کششی در این نقطه مهار می شود. طرف دوم بال اسکرو فقط با یک بلبرینگ معمولی به صورت آزاد ازطرفین قرار دارد. علت این امر جلوگیری از هر گونه فشار ناشی از بارهای کمانشی در اثر نیروهایی مانند گرمایش، سرمایش در طول، تلرانس های مونتاژ و … میباشد.

طول بال اسکرو

در صورتیکه طول بال اسکرو از حدود یک متر و شصت تا یک متر و هشتاد سانتیمتر بیشتر شد شما باید از سیستم مهره گردان استفاده نمایید. در این حالت موتور روی محور متحرک و در کنار بال اسکرو قرار دارد. در طول های پایین تر می توانید مهره را توسط قطعات آماده موجود در بازار و یا قطعات ساخت خود به بدنه محکم نمایید . باچرخاندن پیچ بال اسکرو محور را به جلو یا عقب حرکت دهید. در این حالت موتور در ابتدای بال اسکرو و روی محور ثابت قرار دارد. در طول های بلند، بال اسکرو روی محور ثابت، محکم می شود و دوران ندارد. ولی مهره بال اسکرو به همراه تسمه تایمینگ به موتور وصل شده و با چرخاندن مهره ، محورمتحرک به جلو و عقب می رود. در شرکت تام باهر محصول بال اسکرو را با دو برند بال اسکرو باهر و بال اسکرو جی تن با کیفیت بالا به بازار ارائه می نماید، که در صورت نصب صحیح امکان استفاده با طول عمر بالا امکان پذیر می شود. توجه داشته باشید که هرگز تحت هیچ شرایط از چکش به منظور تعمیر بال اسکرو استفاده نکنید چرا که در این صورت باعث صدمه و آسیب به اجزا و ساختار بال اسکرو خواهید شد.