بال اسکرو باهر

 

بال اسکرو

 

درانواع بال اسکرو باهر مانند تمام  بال اسکروها دیگرمکانیزم کار به گونه ایی می باشد که شباهت به حرکت بلبرینگ ها دارد یعنی هیچ لغزشی دربین سطوح وجود ندارد و حرکت بر پایه غلتش کامل میباشد. در سیستم پیچ و مهره با اضافه کردن نیرو مانند وزن،طبق فرمول اصطکاک ،نیرو در ضریب اصطکاک ضرب میگردد و یک نسبت خطی به ما میدهد. در نتیجه هر چه نیرو بیشتر باشد اصطکاک بالاتر و نیروی لازم در جهت چرخش هم بالاتر میرود ودر نهایت امکان لغزش نیز هست که در مقایسه با بال اسکرو هیچ لغزشی وجود ندارد و حرکت از نوع غلتش است.

 

ساختار ظاهری بال اسکرو

بال اسکرو باهراز لحاظ شکل و ظاهر شبیه پیچ و مهره که مهره بال اسکروباهر به عنوان مهره و شفت رزوه دار به مانند پیچ عمل میکند شفت دارای رزوه مارپیچی مسیر حرکت ساچمه هایی رافراهم میکند که قسمت لغزنده بال اسکرو(مهره)بر روی آنها حرکت میکند. شاید لازم به توضیح کوتاه در مورد مهره بال اسکرو باشد: مهره در بال اسکرو به گونه ایی ساخته و پرداخته شد که امکان گردش ساچمه ها را در درون خود دارد به گونه ایی که در مدت حرکت مهره در روی شفت، ساچمه ها در داخل مهره به گردش در می اید. در ساختار تمام بال اسکروها یک پیچ هرز گرد، مهره و ساچمه قرار داردکه با وجود ساچمه ها هیچ تماسی بین پیچ و مهره صورت نمیگیرد. همانطورکه  بالا گفته شدزمانی  مهره را در حول محور خود میچرخد آن زمان تا وقتی که شیارهای پیچ به طور دایم در شکل حلزونی خود هستند مهره در جهت محوری خود حرکت میکند. بهتر است بگوییم بال اسکرو یک عضو مکانیکی می باشد که حرکت چرخشی را به حرکت خطی تبدیل میکند. بال اسکرو ها چیزی را حرکت میدهند یا نیرویی را انتقال می دهند، و این یعنی نیروی چرخشی کوچکی را به نیروی رانشی قوی تبدیل می کند. بال اسکرو باهر و بال اسکرو جی تن (gten)  دو برند شناخته شده در بازارهای سراسر ایران میباشندکه مجموعا توسط مهندسان فنی در شرکت تام باهر عرضه میگردد.

نکات مهم در انتخاب بال اسکرو:

  • مقدار و میزان بار مکانیکی که لازم است توسط بال اسکرو جا به جا شود.
  • میزان دقت لازم درحرکت
  • شرایط محیطی در محل نصب و بکار گیری بال اسکرو

معایب بال اسکرو:

1-به خاطر کم بودن اصطکاک در بال اسکروباهر که یک مزیت است، از توانایی خود نگه دار یا خود قفل برخوردار نمی باشد. این یعنی در صورتی که قسمت پیچ را ثابت نگه داریم و مهره شروع به حرکت کند ماشاهد حرکت خطی هستیم در حالی که در لیداسکرو تنها با حرکت شفت یا پیچ می توان حرکت خطی را داشت و عکس آن ممکن نیست.

2-همچنین به خاطر کم بودن اصطکاک بین پیچ و شفت این امکان وجود ندارد که قادر بود یک حرکت چرخشی ایجاد کرد. بنابراین بال اسکرو در سیستمهای به کار میرود که بتوان از یک موتور، سرعتی ثابت تولید کرد.

3-با توجه به تجربه بال اسکرو نیازمند مراقبتهای دوره ایی و بازرسی و تمیز کاری می باشد  و محافظت در برابر ذرات خارجی میباشد.

بال اسکرو همچنین باید در مقابل هر گونه ضربه و آسیب خارجی مورد محافظت قرار گیرد و باعث عدم کارایی دقیق بال اسکرو میشود.