آیا مدارک مجتمع فنی تهران – نمایندگی رشت – مورد تایید سازمان های دولتی و ادارت خصوصی می باشد؟

By |2019-08-19T18:27:00+00:00آگوست 19th, 2019||

بله مجتمع فنی تهران با سابقه ی آموزشی خود در رشته های مختلف موردتایید ادارات و سازمان های دولتی می باشد. برای ادامه جواب اینجا کلیک نمایید Button Text