ساختار سرو موتور

By |2021-09-20T10:35:09+00:00می 2nd, 2021|مقالات|

ساختار سرو موتور ها (servo motor) را به این صورت است که مدار موتور دقیقا در داخل  واحد موتور قرار گرفته است. و همچنین دارای یک شفت می باشد که قابل تنظیم، و با یک چرخ دنده متصل شده است، این موتور با یک سیگنال الکتریکی قابل کنترل می باشدکه مقدار حرکت شفت را مشخص [...]