نحوه عملکرد سرو موتور ها

By |2021-07-18T11:38:37+00:00مارس 6th, 2021|مقالات|

نحوه عملکرد سرو موتور ها نحوه عملکرد سرو موتور ها به گونه ای می باشد که ما می توانیم جهت تعیین موقعیت یک زاویه به صورت دقیق از سرو موتور ها استفاده کنیم. این سرو موتور ها براساس سیستم های کنترل فید بک طراحی می شوند. به دلیل کم بودن اینرسی این سرو موتور ها [...]