کارکرد سروو موتور 

By |2021-09-22T12:23:11+00:00جولای 11th, 2021|مقالات|

اصول کارکرد سروو موتور به سیگنال های دریافتی که از طریق سیم کنترلی نصب شده درآن، به سروو موتور اعمال میگردد، بستگی دارد. هر سروو موتور متصل به شفت خروجی است، که این محور میتواند به سبب دریافت سیگنال های رمزی، در مسیر یک حرکت زاویه ای در شرایط زاویه ای مناسب با سیگنال ورودی [...]