نحوه عملکرد کوپلینگ

By |2021-07-18T11:52:59+00:00فوریه 22nd, 2021|مقالات|

  نحوه عملکرد کوپلینگ نحوه عملکرد کوپلینگ ها به صورتی می باشد که با هدف انتقال قدرت ̨ انجام وظیفه می کنند. اشتیاق و انگیزه درابتدا برای ساخت کوپلینگ ها در چرخ ها دیده می شد. کوپلینگ ها در حین کارکرد اجازه جداشدن به شفت ها را نمی هند ̨ البته کوپلینگ های محدود کننده [...]