تام باهر وارد کننده کوپلینگ

By |2021-07-19T06:31:30+00:00اکتبر 13th, 2020|مقالات|

تام باهر  وارد کننده کوپلینگ  تام باهر وارد کننده کوپلینگ می باشد. کوپلینگ  وسیله ای برای انتقال گشتاور از طریق اتصال بین دو شفت است و از آن برای کوپله کردن استفاده می شود. کوپلینگ به عنوان فیوز در سیستم عمل کرده و در مواقعی که گشتاور از حد مجاز فراتر رفت و یا شوک [...]